Ara Favoriler tr Mobil Menü
Yasal + Politikalar

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve bu gizlilik politikasına ("Politika") uyarak gizliliğinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Politika, anatoliatile.com web sitesinde ("Web Sitesi" veya "Hizmet") ve ilgili ürün ve hizmetlerinden herhangi birinde (topluca "Hizmetler") sizden toplayabileceğimiz veya sağlayabileceğiniz bilgi türlerini ("Kişisel Bilgiler") ve bu Kişisel Bilgileri toplama, kullanma, muhafaza etme, koruma ve ifşa etme uygulamalarımızı açıklamaktadır. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizi kullanımımızla ilgili olarak kullanabileceğiniz seçenekleri ve bunlara nasıl erişip güncelleyebileceğinizi de açıklamaktadır.

Bu Politika, siz ("Kullanıcı", "siz" veya "sizin") ile bu Web Sitesi operatörü ("Operatör", "biz", "bize" veya "bizim") arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır. Bu sözleşmeye bir işletme veya başka bir tüzel kişilik adına giriyorsanız, söz konusu tüzel kişiliği bu sözleşme kapsamında sorumluluk altında bırakma yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz; bu durumda "Kullanıcı", "siz" veya "sizin" terimleri söz konusu tüzel kişiliğe atıfta bulunacaktır. Böyle bir yetkiniz yoksa veya bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmemelisiniz ve Web Sitesine ve Hizmetlere erişemez ve bunları kullanamazsınız. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak, bu Politikanın şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bu Politika, sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz bireyler için geçerli değildir.

Otomatik bilgi toplama

Web sitesini açtığınızda, sunucularımız tarayıcınızın gönderdiği bilgileri otomatik olarak kaydeder. Bu veriler, cihazınızın IP adresi, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi türü ve sürümü, dil tercihleri veya Web Sitesine ve Hizmetlere gelmeden önce ziyaret ettiğiniz web sayfası, Web Sitesinin ve Hizmetlerin ziyaret ettiğiniz sayfaları, bu sayfalarda geçirilen süre, Web Sitesinde aradığınız bilgiler, erişim saatleri ve tarihleri ve diğer istatistikler gibi bilgileri içerebilir.

Otomatik olarak toplanan bilgiler yalnızca olası kötüye kullanım vakalarını belirlemek ve Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanımı ve trafiğine ilişkin istatistiksel bilgiler oluşturmak için kullanılır. Bu istatistiksel bilgiler, sistemin herhangi bir Kullanıcısını tanımlayacak şekilde bir araya getirilmemiştir.

Kişisel bilgilerin toplanması

Web Sitesine ve Hizmetlere, bize kim olduğunuzu söylemeden veya birisinin sizi belirli, tanımlanabilir bir birey olarak tanımlayabileceği herhangi bir bilgiyi açıklamadan erişebilir ve bunları kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, Web Sitesinde sunulan bazı özellikleri kullanmak isterseniz, belirli Kişisel Bilgileri (örneğin, adınız ve e-posta adresiniz) sağlamanız istenebilir.

Web Sitesindeki herhangi bir formu doldurduğunuzda bize bilerek sunduğunuz tüm bilgileri alır ve saklarız. Gerektiğinde, bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

- İletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası vb.)
- Cihazınızın coğrafi konum verileri (enlem ve boylam gibi)

Topladığımız bilgilerin bir kısmı doğrudan Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla sizden alınmaktadır. Ancak, sizinle ilgili Kişisel Bilgileri kamuya açık veri tabanları ve ortak pazarlama ortaklarımız gibi diğer kaynaklardan da toplayabiliriz.

Bize Kişisel Bilgilerinizi vermemeyi seçebilirsiniz, ancak bu durumda Web Sitesindeki bazı özelliklerden yararlanamayabilirsiniz. Hangi bilgilerin zorunlu olduğu konusunda emin olmayan kullanıcılar bizimle iletişime geçebilirler.

Çocukların mahremiyeti

Bilerek 18 yaşın altındaki çocuklardan herhangi bir Kişisel Bilgi toplamıyoruz. Eğer 18 yaşın altındaysanız, lütfen Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeyin. Eğer 18 yaşından küçük bir çocuğun Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla bize Kişisel Bilgiler sağladığına inanmak için bir nedeniniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçerek söz konusu çocuğun Kişisel Bilgilerini Hizmetlerimizden silmemizi talep edin.

Ebeveynleri ve yasal vasileri, çocuklarının İnternet kullanımını izlemeye ve çocuklarına izinleri olmadan Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla asla Kişisel Bilgi vermemelerini söyleyerek bu Politikanın uygulanmasına yardımcı olmaya teşvik ediyoruz. Ayrıca, çocukların bakımını üstlenen tüm ebeveynlerden ve yasal vasilerden, çocuklarına izinleri olmadan çevrimiçi olduklarında Kişisel Bilgileri asla vermemeleri konusunda talimat verilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almalarını rica ediyoruz.

Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi

Sizinle bir veri işleme sözleşmesi yapmadığımız sürece Kişisel Bilgileri işlerken veri sorumlusu ve veri işleyicisi olarak hareket ederiz; sözleşme yapmamız durumunda da siz veri sorumlusu, biz de veri işleyicisi oluruz.

Rolümüz, Kişisel Bilgileri içeren özel duruma bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Web Sitesine ve Hizmetlere erişiminizi ve bunları kullanmanızı sağlamak için gerekli olan Kişisel Bilgilerinizi göndermenizi istediğimizde bir veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederiz. Bu gibi durumlarda, Kişisel Bilgilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirlediğimiz için bir veri sorumlusuyuz.

Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla Kişisel Bilgilerinizi gönderdiğiniz durumlarda veri işleyicisi sıfatıyla hareket ederiz. Gönderilen Kişisel Bilgilere sahip değiliz, bunları kontrol etmiyoruz veya bunlar hakkında karar vermiyoruz ve bu tür Kişisel Bilgiler yalnızca talimatlarınıza uygun olarak işlenmektedir. Bu gibi durumlarda, Kişisel Bilgileri sağlayan Kullanıcı veri sorumlusu olarak hareket eder.

Web Sitesini ve Hizmetleri size sunmak veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için belirli Kişisel Bilgileri toplamamız ve kullanmamız gerekebilir. Talep ettiğimiz bilgileri sağlamazsanız, size talep edilen ürün veya hizmetleri sağlayamayabiliriz. Sizden topladığımız bilgilerden herhangi biri aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

- Ürün ve hizmet güncellemeleri göndermek
- Kullanıcı deneyimini iyileştirmek
- Web Sitesini ve Hizmetleri çalıştırmak ve işletmek

Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi, Web Sitesi ve Hizmetlerle nasıl etkileşimde bulunduğunuza, dünyanın neresinde bulunduğunuza ve aşağıdakilerden birinin geçerli olup olmadığına bağlıdır: (i) bir veya daha fazla özel amaç için onay vermiş olmanız; (ii) sizinle yapılan bir sözleşmenin ifası ve/veya sözleşme öncesi yükümlülükler için bilgi sağlanmasının gerekli olması; (iii) tabi olduğunuz bir yasal yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması; (iv) işlemenin kamu yararına veya bize verilen resmi yetkinin kullanılması amacıyla yürütülen bir görevle ilgili olması; (v) işlemenin bizim veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru menfaatler için gerekli olması.

Bazı yasalar kapsamında, rıza veya diğer yasal dayanaklardan herhangi birine dayanmak zorunda kalmadan, siz vazgeçerek bu tür işlemlere itiraz edene kadar bilgileri işlememize izin verilebileceğini unutmayın. Her durumda, işleme için geçerli olan belirli yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Bilgilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeye dayalı bir gereklilik olup olmadığını veya bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik olup olmadığını açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyarız.

Bilgilerin açıklanması

Talep edilen Hizmetlere bağlı olarak veya herhangi bir işlemi tamamlamak veya talep ettiğiniz herhangi bir Hizmeti sağlamak için gerekli olduğu üzere, bilgilerinizi, Web Sitesinin ve size sunulan Hizmetlerin işletilmesine yardımcı olmak için güvendiğimiz ve gizlilik politikaları bizimkilerle tutarlı olan veya Kişisel Bilgilerle ilgili politikalarımıza uymayı kabul eden bağlı kuruluşlarımız, sözleşmeli şirketlerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızla (topluca "Hizmet Sağlayıcılar") paylaşabiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir hiçbir bilgiyi üçüncü taraflarla paylaşmayacağız ve hiçbir bilgiyi bağlı olmayan üçüncü taraflarla paylaşmayacağız.

Hizmet Sağlayıcılar, bizim adımıza hizmet gerçekleştirmek veya yasal gerekliliklere uymak için gerekli olanlar dışında bilgilerinizi kullanma veya ifşa etme yetkisine sahip değildir. Hizmet Sağlayıcılara yalnızca belirlenen işlevlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiler verilir ve sağlanan bilgilerin hiçbirini kendi pazarlama veya diğer amaçları için kullanmalarına veya ifşa etmelerine izin vermeyiz.

Veri analitiği

Web Sitemiz ve Hizmetlerimiz, standart internet etkinliği ve kullanım bilgilerini toplamak için çerezler, web işaretçileri veya diğer benzer bilgi toplama teknolojilerini kullanan üçüncü taraf analiz araçlarını kullanabilir. Toplanan bilgiler, Kullanıcıların Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi ne sıklıkla ziyaret ettikleri, hangi sayfaları ve ne kadar süreyle ziyaret ettikleri vb. gibi Kullanıcı etkinliği hakkında istatistiksel raporlar hazırlamak için kullanılır. Bu analiz araçlarından elde edilen bilgileri Web Sitemizin ve Hizmetlerimizin performansını izlemek ve geliştirmek için kullanırız.

Takip Etme sinyalleri

Bazı tarayıcılar, ziyaret ettiğiniz web sitelerine çevrimiçi etkinliğinizin izlenmesini istemediğinizi bildiren bir Takip Etme özelliği içerir. Takip etme, bir web sitesiyle bağlantılı olarak bilgi kullanmak veya toplamakla aynı şey değildir. Bu amaçlar doğrultusunda takip etme, bir web sitesini veya çevrimiçi hizmeti kullanan veya ziyaret eden tüketicilerden zaman içinde farklı web sitelerinde gezinirken kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanması anlamına gelir. Tarayıcıların Takip Etme sinyalini iletme şekli henüz tek tip değildir. Sonuç olarak, Web Sitesi ve Hizmetler henüz tarayıcınız tarafından iletilen Takip Etme sinyallerini yorumlayacak veya bunlara yanıt verecek şekilde ayarlanmamıştır. Yine de, bu Politika boyunca daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Kişisel Bilgilerinizin kullanımını ve toplanmasını sınırlandırıyoruz.

Sosyal medya özellikleri

Web Sitemiz ve Hizmetlerimiz Facebook ve Twitter düğmeleri, Bunu Paylaş düğmeleri vb. gibi sosyal medya özellikleri (topluca "Sosyal Medya Özellikleri") içerebilir. Bu Sosyal Medya Özellikleri IP adresinizi, Web Sitemizde ve Hizmetlerimizde hangi sayfayı ziyaret ettiğiniz bilgisini toplayabilir ve Sosyal Medya Özelliklerinin düzgün çalışmasını sağlamak için bir çerez ayarlayabilir. Sosyal Medya Özellikleri ya ilgili sağlayıcılar tarafından ya da doğrudan Web Sitemizde ve Hizmetlerimizde barındırılmaktadır. Bu Sosyal Medya Özellikleri ile etkileşimleriniz, ilgili sağlayıcılarının gizlilik politikasına tabidir.

E-posta pazarlama

İstediğiniz zaman gönüllü olarak abone olabileceğiniz elektronik haber bültenleri sunuyoruz. E-posta adresinizi gizli tutmaya kararlıyız ve e-posta adresinizi, bilgi kullanımı ve işlenmesi bölümünde izin verilen durumlar veya bu tür e-postaları göndermek için üçüncü taraf bir sağlayıcı kullanma amaçları dışında herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğiz. E-posta yoluyla gönderilen bilgileri yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak muhafaza edeceğiz.

CAN-SPAM Yasasına uygun olarak, bizden gönderilen tüm e-postalarda e-postanın kimden geldiği açıkça belirtilecek ve gönderenle nasıl iletişime geçileceği konusunda net bilgiler verilecektir. Bu e-postalarda yer alan abonelikten çıkma talimatlarını izleyerek veya bizimle iletişime geçerek haber bültenimizi veya pazarlama e-postalarımızı almayı durdurmayı seçebilirsiniz.

Diğer kaynaklara bağlantılar

Web Sitesi ve Hizmetler, bize ait olmayan veya bizim tarafımızdan kontrol edilmeyen diğer kaynaklara bağlantılar içerir. Bu tür diğer kaynakların veya üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Web Sitesinden ve Hizmetlerden ayrıldığınızda dikkatli olmanızı ve Kişisel Bilgi toplayabilecek her bir kaynağın gizlilik beyanlarını okumanızı öneririz.

Bilgi güvenliği

Sağladığınız bilgileri, yetkisiz erişim, kullanım veya ifşadan korunan kontrollü, güvenli bir ortamda bilgisayar sunucularında güvence altına alıyoruz. Kontrolümüz ve gözetimimiz altındaki Kişisel Bilgilere yetkisiz erişim, kullanım, değişiklik ve ifşaya karşı koruma sağlamak amacıyla makul idari, teknik ve fiziksel önlemler alıyoruz. Ancak, İnternet veya kablosuz ağ üzerinden hiçbir veri iletimi garanti edilemez.

Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi korumak için çaba gösterirken, (i) İnternetin kontrolümüz dışında olan güvenlik ve gizlilik sınırlamaları olduğunu; (ii) sizinle Web Sitesi ve Hizmetler arasında değiş tokuş edilen her türlü bilgi ve verinin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliğinin garanti edilemeyeceğini; ve (iii) bu tür bilgi ve verilerin en iyi çabalara rağmen üçüncü bir tarafça aktarım sırasında görülebileceğini veya tahrif edilebileceğini kabul edersiniz.

Değişiklikler ve düzeltmeler

Bu Politikayı veya Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili koşullarını kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bunu yaptığımızda, Web Sitesinin ana sayfasında bir bildirim yayınlayacağız. Ayrıca, kendi takdirimize bağlı olarak, sağladığınız iletişim bilgileri gibi başka yollarla da size bildirimde bulunabiliriz.

Bu Politikanın güncellenmiş bir versiyonu, aksi belirtilmedikçe, revize edilmiş Politikanın yayınlanmasının hemen ardından yürürlüğe girecektir. Revize edilen Politikanın yürürlüğe girdiği tarihten (veya o tarihte belirtilen başka bir eylemden) sonra Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Ancak, izniniz olmadan Kişisel Bilgilerinizi, Kişisel Bilgilerinizin toplandığı sırada belirtilenden önemli ölçüde farklı bir şekilde kullanmayacağız.

Bu politikanın kabulü

Bu Politikayı okuduğunuzu ve tüm şart ve koşullarını kabul ettiğinizi onaylarsınız. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak ve bilgilerinizi göndererek bu Politikaya tabi olmayı kabul edersiniz. Bu Politikanın şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesine ve Hizmetlere erişme veya bunları kullanma yetkiniz yoktur.

Bize Ulaşın

Bu Politika, hakkınızda elimizde bulundurduğumuz bilgilerle ilgili herhangi bir sorunuz, endişeniz veya şikayetiniz varsa veya haklarınızı kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz:

Anatolia Tile + Stone
8300 Huntington Road
Vaughan, ON, L4H 4Z6
Kanada

Şikayetleri ve ihtilafları çözüme kavuşturmaya çalışacağız ve haklarınızı kullanma isteğinizi mümkün olan en kısa sürede ve her durumda geçerli veri koruma yasaları tarafından sağlanan zaman çizelgeleri içinde yerine getirmek üzere her türlü makul çabayı göstereceğiz.